• +90 542 408 0 850
 • hibevetesvik@gmail.com
 • Samsun, Türkiye
Kosgeb Danışmanlığı
KOSGEB DESTEĞİ GÜNCELLENDİ

KOSGEB DESTEĞİ GÜNCELLENDİ

Güncellenen KOSGEB destekleri ile artık işletmeniz için 2 Milyon TL kadar destek alabilirsiniz.

KOSGEB desteklerinden faydalanmanız için son 3 yıl içerisinde işletmenin olmaması ve işletme açılmadan önce online eğitimleri tamamlamış olmalısınız.

Girişimcinin ortaklık payı en az % 50 olmalıdır.

Başka bir yerde %25 ve üzeri ortaklığınızın bulunmaması gerekmektedir.

İşletme açıldıktan sonra 3 yıl içerisinden desteğe başvuru yapabilirsiniz.

Daha önce Geleneksel ya da İleri Girişimcilik desteği alan işletmeler bu desteğe başvuru yapamaz.

Hizmet alanında faaliyet gösteren işletmeler İş Kurma Desteğinden faydalanabilir.

KOSGEB İŞ KURMA DESTEĞİ

İşletmesini 1 yıl içerisinde kuran işletmeler bu destekten faydalanabilir.

Gerçek kişi (Şahıs) işletmeleri için: 10.000 TL

Sermaye Şirketi için (L.T.D., A.Ş.): 20.000 TL

Kuruluş desteğinden faydalanabileceklerdir.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10.000.-TL ilave edilir.

 • İş Kurma desteği %100 Hibedir. Geri ödemesiz bir destektir.

Personel Giderleri;

İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci dönem, 2 nci yıl ikinci dönem ve 3 üncü yıl üçüncü dönem olmak üzere;

İşletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanır.

KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ

İşletme geliştirme desteğinde iş kurma desteklerinden aynen faydalanabileceklerdir.

İşletme kuruluşundan itibaren 3 yıl içerisinde işletmeler bu desteğe başvuru yapabilirler.

Bu desteğe ilave olarak desteklenen sektörler arasında yer alan işletmeler;

 • Makine – Teçhizat ve Kalıp Desteği
 • Personel Desteği
 • Yazılım Giderleri Desteği
 • Hizmet Alımı Giderleri Desteği (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri)

Desteklerinden faydalanabileceklerdir.

Destek üst limiti 1.500.000 TL dir.

Destek oranı %80 (Geri Ödemeli) dir.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150.000.-TL ilave edilir.

Projede KDV desteklenmemektedir. Hesaplamalar KDV çıktıktan sonra destek miktarı hesaplanmaktadır.

Proje süresi 36 aydır.

İmalat alanında faaliyet gösteren işletmeler;

İmalat (C sınıfı)

61 – Telekomikasyon

62 – Bilgisayar Programlama

63 – Bilgi Hizmet Faaliyetleri

72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme

alanlarında faaliyet gösteren işletmeler desteklerden faydalanabilir.

Proje kapsamında;

 • Desteğin % 50 si kadar erken ödeme yapılabilir
 • Proje bittikten sonra 6 ayı ödemesiz, 3 er aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte ödenir.
 • Proje bitiminden önce proje sonlandırılırsa, proje bitmiş sayılır ve geri ödeme takvimi buna göre tekrar hesaplanır.
 • Taksitler zamanında ödenirse faiz ve komisyon uygulanmaz.
 • Aynı giderler için (makine, kalıp, personel) farklı yerlerden destek alınamaz.
 • Proje faaliyeti içerisinde en fazla 3 kere revizyon yapılabilir.
 • Revizyon proje başlangıcından 3 ay sonra ve proje bitimine 2 ay kala revizyon yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.