• +90 542 408 0 850
  • hibevetesvik@gmail.com
  • Samsun, Türkiye
Kosgeb Danışmanlığı
KOSGEB Geri Ödemesiz Hibe Destekleri

KOSGEB Geri Ödemesiz Hibe Destekleri

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren değişen sistemde makine-teçhizat desteği arttırıldı. Geleneksel ve ileri girişimci olarak 2 ana kategoride değerlendirilen girişimciler yeni sistem ile imalat sektörüne düşük teknoloji, orta-düşük teknoloji, orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji olarak 4 ana teknoloji düzeyinde 360 bin TL’ye kadar geri ödemesiz hibe almaya hak kazandılar.

 

Kosgeb destekleri için son 3 yıl içerisinde işletmenin olmaması ve işletme açılmadan girişimcilik eğitiminin tamamlanması gerekmektedir. Şartları sağlayan her girişimci bu destekten faydalanabilir. İşletme açıldıktan sonra işletmenin 2 yıl kapanmama şartı aranır. Bu süre zarfında işletme kapanmaz ise alınan olan makine-teçhizat girişimciye ait olur ve yasal sürenin sonunda demirbaşlar hakkında tüm tasarruf hakkı girişimciye aittir.

 

Kosgebin ana sayfasında yer alan online girişimcilik eğitimi tamamlanmalı. Hizmet ve perakende sektöründe geleneksel, imalat, bilişim sektörü için ileri girişimcilik eğitiminin tamamlanması gerekmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra kosgeb kayıtlarının yapılması ve kosgeb sistemlerinin açılması, proje çalışması ve alınacak olan ya da alınan demirbaşlar sisteme girilir. Geleneksel girişimcilikte uzman onayından sonra proje onaylanır. İleri girişimcilikte kurula girip kuruldan başarılı olan girişimcilerin projeleri onalanır.

 

Düşük ve Orta-Düşük teknoloji düzeyinde hibe miktarı 100 Bin TL, orta-yüksek teknoloji düzeyinde 200 Bin TL, Yüksek Teknolojide 300 Bin TL’ye kadar makine-teçhizat desteği verilir.

 

Her iki girişimciye de verilen 60 Bin TL lik genel destek paketi açılış ve performans desteğinden oluşmaktadır. Şahıs işletmelerinde 5 Bin TL, LTD-A.Ş. gibi tüzel kişilikte kurulan işletmelere 10 Bin TL açılış desteği verilir. Çalışan personel sayısına bağlı olarak ödenen prim sayısına göre de performans desteği verilir. 180-539 gün sayısı= 5 Bin TL, 540-1079 gün sayısı= 10 Bin TL, 1080 ve üzeri gün sayısında 20.000 TL performans desteği ödenir. Performans desteğinden faydalanmak için işletmenin kosgeb onayından sonra 1 yıl geçmesi gerekmektedir. Performans desteği 1. Ve 2. Yılın sonunda 2 kere verilir.

 

Genç (29 yaş altı), Kadın, Engelli, Gazi veya 1. Dereceden şehit yakını olunması durumunda her bir performans desteğine ilave 5 Bin TL eklenir.

 

İleri girişimcilik desteğinde makine desteği yerli malı makinelerde %90, yerli malı olmayan makinelerde %75 oranında hibe uygulanır. Alınan demirbaşlar için ödeme talep formları oluşturulur. Kosgeb uzmanı tarafından işletmede son kontroller yapıldıktan sonra hibe miktarı girişimcinin belirlediği hesaba yatırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.