• +90 542 408 0 850
  • hibevetesvik@gmail.com
  • Samsun, Türkiye
Kosgeb Danışmanlığı
Kosgeb Hibe Programı Yenilendi

Kosgeb Hibe Programı Yenilendi

KOSGEB tarafından işletme kuracak olan kişilere birtakım destekler verilmektedir. İşletme sahipleri, bu destekler sayesinde daha rahat ve kolay bir şekilde kendi şlerini kurabilmektedir. KOSGEB destekleri maddi yardım ve girişimcilik eğitimi gibi konular olmaktadır. Bu desteklerin amacı girişimcilerin iş kurmalarına yardım etmektir. Bir işin başarılı şekilde devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için KOSGEB destek eğitimleri sağlanmaktadır. Maddi olarak verilen destek sayesinde ise birtakım giderlerin karşılanması için yardımcı olmak amaçlanmıştır. KOSGEB destekleri dört ayrı şekilde gruplandırılır. Bu dört destek şeklinin amacı da girişimciye ve işletmeye yardımcı olmaktır. Yönetmelikte yapılan yenilikler ile destek programının dört bileşenigirişimcilik eğitimi, yeni girişimci programı, İŞGEM/TEKMER programı ve iş planı ödülü olarak ayrılmıştır. KOSGEB, destekleme programlarında birtakım düzenleme ve yenilemeler yapmıştır. Bu yenilikler kapsamında, girişimcilere daha iyi bir şekilde destek vermek amaçlanır.

İşletme İdare Etmeye Hazırlık İçin Girişimcilik Eğitimi

Girişimcilik eğitiminin amacı, işletme kuracak olan kişilere gerekli eğitimin verilmesidir. Bu eğitimler ile işletmenin daha iyi bir şekilde idare edilmesi sağlanmaktadır. KOSGEB kurslarında verilen eğitim kapsamında işletmenin gelişimi ve işleyişi için gerekli bilgiler verilir. İş hayatında ihtiyaç duyulan önemli teknikler öğretilir. Girişimcilik programı ile ilgili her şey Başkanlık tarafından belirlenir. Başkanlık kararı doğrultusunda eğitim süresi, içeriği ve kapsamı belirlenir. Eğitim kapsamında herhangi bir ücret talep edilmez. Tamamen ücretsiz bir şekilde eğitim verilir. KOSGEB kurslarında verilen eğitim sonucunda sertifika alınabilmektedir. Yeni işletme kuracak olan kişiler, bu sertifikalar ile KOSGEB desteklerine başvurabilir.

Yeni Girişimcilik Programı Kapsamında Sağlanan Maddi Destek

Yeni girişimcilik programı kapsamında, işletmelere maddi destek sağlanır. Bu program, geleneksel ve ileri girişimcilik olarak ikiye ayrılır. Programlara başvurmak için girişimcilik eğitimini tamamlamak veya İŞMER/TEKMER’de yer alan bir işletme olmak gerekir. Yönetmelikte yapılmış düzenleme ile bu işletmeler yeni girişimcilik programına başvuruda bulunabilir. Programa başvuru için girişimcinin işletme üzerindeki hissesi en az %50 olmalıdır. Aksi takdirde başvuru yapılamaz. İşletme başvuru için KOSGEB veri tabanına kaydolur. Ayrıca son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır ve daha önce herhangi bir şekilde bu programdan yararlanılmamış olmalıdır. Geleneksel ve ileri girişimcilik programı olarak iki farklı şekilde sunulan desteklerin sadece birinden faydalanma imkânı bulunur. İki program için de başvuru reddine karşılık bir kerelik itiraz hakkı bulunur. Kabul edilen başvurular için ise işletmeden taahhütname alınır. Düzenlemeye göre program süresi, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı günden beri 2 yıldır. Ankara KOSGEB tarafından bu esaslar belirlenmiştir.

Geleneksel girişimcilik programı ile işletme kuracak olanlara en zor aşamada yardımcı olunmaktadır. Böylece işletmenin kuruluş dönemini daha kolay atlatması sağlanır. Program kapsamında kuruluş desteği olarak gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 5.000 TL verilir. Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan şirketlere ise 10.000 TL destek verilir. Verilen bu destek geri ödemesiz olarak verilir. Performans desteği olarak ise en fazla 40.000 TL’ye kadar para verilmektedir. Yönetmelikte yapılan yenilik ile girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını ise 10.000 TL’ye kadar destek eklemesi yapılabilmektedir. Böylece en fazla 50.000 TL geri ödemesiz destek verilmektedir.

İleri girişimcilik programının amacı yenilikçi, teknolojik sektörde ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere destek olmaktır. Bu işletmelere sağlıklı bir idare için destek olmak ve istihdama teşvik amacı vardır. Program kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 5.000, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 10.000 TL geri ödemesiz para hibe edilmektedir. Bu para kuruluş desteği olarak verilmektedir. Performans desteği kapsamında ise geleneksel girişimcilik programında olduğu gibi en fazla 40.000 TL’ye kadar destek verilir. Yine, yönetmelikte yapılmış olan düzenleme doğrultusunda genç, kadın, engelli, şehit ve gazi yakınlarına 10.000 TL ilave destek verilmektedir. Toplam 50.000 TL’ye kadar verilebilecek olan bu hibe desteği, geri ödemesiz bir şekilde verilir. Makine, teçhizat ve yazılım lisansı gideri olarak 100.000 TL, orta yüksek teknolojili işletmeler için 200.000 TL, yüksek teknolojili işletmeler için ise 300.000 TL geri ödemesiz destek verilmektedir. Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu için de 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. Makine, teçhizat ve yazılım ile mentörlük, danışmanlık, işletme koçluğu için verilen geri ödemesiz hibe desteğinin oranı %75’dir. Bu destek ödemeleri, işletme hesabına veya işletme talebi üzerine mal ve hizmet sağlayıcısının hesabına yapılabilmektedir.

İş Planı Ödülü İle Girişimciliğe Teşvik Programı

Yükseköğretim kurumları ile yapılan iş birliği sonucu örgün eğitim alan öğrenciler için birtakım iş fikirleri üzerine yarışmalar düzenlenir. KOSGEB, bu yarışmalar ile gençleri girişimciliğe teşvik eder. Ayrıca iyi iş fikirleri de değerlendirilmeye alınır. Yarışmada ilk üçe girmiş olan kişilere, işletme kurmuş olmaları şartı ile ödül verilir. Birinci olan kişiye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncü olan kişiye ise 15 bin TL maddi destek verilmektedir. Ayrıca yurtiçi/yurtdışında KOSGEB tarafından düzenlenen veya başka kuruluşlar tarafından düzenlenen ve KOSGEB’in uygun bulduğu yarışmalarda ilk üçe giren kişilere 100 bin TL’ye kadar ödül verilmektedir.

Yeni Yönetmelik Düzenlemeleri İle İŞGEM/TEKMER Programı Sayesinde Verilen Destek

Yönetmelikte yapılan yenileme ve düzenleme sayesinde İş Geliştirme Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Merkezi tarafından inkübasyon öncesi, inkübasyon ve inkübasyon sonrası süreç için destek verilir. Bununla birlikte yönetim, danışmanlık, mentörlük, mali kaynaklara erişim, iş geliştirme ve benzeri konular üzerine de destek sağlanır. Belirtilen esaslara uygun bir şekilde KOSGEB’e başvuru yapılabilmektedir. Kurul tarafından başvuru değerlendirmesi yapılır ve verilen karar nihaidir. Başvuru kabul edilmiş ise işletici kuruluş kurulur. Bu işlemden sonra KOSGEB veri tabanına kayıt yapılır ve işletmeden taahhütname alınır. Bu destekten sadece bir defa yararlanılabilir. Bu programda mobilya ve donanım alımı için 300 bin TL geri ödemesiz destek imkanı bulunur. Makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisansı giderleri için 500 bin geri ödemesiz hibe ve 1 milyon TL geri ödemeli kredi sunulur. Personel giderleri için de 1 milyon TL geri ödemesiz para desteği vardır. Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri için ise yine 1 milyon TL geri ödemesiz destek bulunur. Bu destekler için belirlenmiş oran %75’dir.

Destek Programları Başvuru, Değerlendirme Ve Sonuçlandırma Süreci

KOSGEB tarafından verilen desteklerin alınabilmesi için bir süreçten geçilir. Başvuru süreci için yönetmelikte belirtilmiş olan birtakım koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmez. Gerekli eğitimin alınması ve her şeyin hazır edilmesinden sonra başvuru yapılabilmektedir. Yapılan başvuru, KOSGEB tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme sonucu herhangi bir karar verilir. Kurul verdiği karar ile başvuruyu onaylayabilir, reddedebilir veya revize edilmesini isteyebilir. Yönetmelikte, ilgili destek konusunda çıkan karara itiraz hakkı sunulmuş ise girişimci karara itiraz ettiğini belirtebilir. Ankara danışmanlık imkanı ile en detaylı bilgiler alınabilmektedir. Verilen destek programlarında temel amaç, birtakım giderlere yardımcı olarak yeni işletmeler kurulmasına imkan vermek ve istihdama teşvik sağlamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.