• +90 542 408 0 850
  • hibevetesvik@gmail.com
  • Samsun, Türkiye
Kosgeb Danışmanlığı
Kosgeb Başvuru Şartları

Kosgeb Başvuru Şartları

KOSGEB başvuru şartları Değişti

Girişimciliği arttırmak ve istihdama teşvik amacı ile KOSGEB tarafından çeşitli destekler verilmektedir. Verilen maddi destekler ve eğitimler sayesinde işletme kuracak olan kişilere yardımcı olunmaktadır. KOSGEB; maddi destekler ile işletmenin makine, personel, hammadde ve benzeri ihtiyaçları için yardımcı olur. Eğitimler ise işletmenin daha iyi bir gelişim göstermesi ve doğru idare edilebilmesi için verilir. Eğitimler tamamlandıktan sonra alınan sertifika ile KOSGEB desteklerine başvuru yapılır. KOSGEB’in sağladığı maddi desteklerin belirli bir miktarı geri ödemeli olarak verilir. Ancak diğer kısmı geri ödemesiz bir şekilde verilir. Geri ödemesiz verilen hibeler, işletmelere çok faydalı olmaktadır. Yönetmelikte yapılan birtakım yenilikler ile hibeler konusunda da düzenleme yapılmıştır. KOSGEB girişimciler için sağladığı hibeler ve krediler ile işletme verimliliklerini arttırmada faydalı olur.

KOSGEB Hibe Ve Kredi Desteği Nedir, Neye Göre Verilecek Miktar Belirlenir?

Ankara KOSGEB hibe ve kredi desteği, yeni işletme kuracak olan girişimcilere verilen paradır. Girişimcilere verilen geri ödemesiz maddi desteğe hibe denirken, geri ödemeli olarak avantajlı bir şekilde verilen desteğe kredi denir. Yönetmelikte belirtilen hususlar doğrultusunda, verilecek kredi ve hibe miktarı belirlenir. Verilen destek miktarı birbirinden farklı olabilir ancak belirli bir üst limiti aşamaz. Yeni girişimcilik programında yapılmış olan düzenlemeler ile KOSGEB hibe desteği ile ilgili yenilik yapılmıştır.

Yeni Girişimci Programı İçin Gerekli Koşullar Ve Verilen Hibe Desteği

Yeni girişimci programı iki gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar, geleneksel girişimci programı ve ileri girişimci programıdır. Her iki destek türünde de amaç, girişimcilere yardımcı olmak ve istihdamı artırmaktadır. Bu destekler sayesinde girişimciler, işletmenin kuruluş döneminde biraz rahatlayabilir. Çünkü işletme kuruluşu en zor dönemlerden biridir. Yönetmelik gereği, geleneksel girişimci programına başvurmak için geleneksel girişimcilik eğitiminin tamamlanması gerekir. İleri girişimci programı için ise hem geleneksel girişimcilik eğitimi hem de ileri girişimcilik eğitimi alınması gerekir. Bununla birlikte Başkanlık tarafından belirlenen faaliyet konuları ile ilgili çalışılması gereklidir.

Bu programlara başvuru yapılabilmesi için eğitimlerin işletme kurulduktan önce yapılması gereklidir. Ayrıca ileri girişimci programına başvuru yapacak olan kişiler, kendi tercihleri doğrultusunda geleneksel girişimci programına da başvurabilir. Programlardan sadece birine ve bir kere başvuru yapılabilir. Aynı zamanda başvuruyu yapan girişimci, işletmede en az %50 pay sahibi olmalıdır. Başvuruda bulunan işletme gerçek kişi ya da sermaye şirketi olarak Türk Ticaret Kanunu’nda yer alıyor olmalıdır. Girişimci, program süresince başka bir yerde sigortalı olarak çalışamaz. Bununla birlikte işletme, KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif olmalıdır.

Yönetmelik Düzenlemesi Sonrası Destek Programları Başvuru Ve İnceleme İşlemi

Girişimci destek programına başvuru için KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırılır. Daha sonra KOBİ bilgi sistemi üzerinden başvuru formu ve diğer ek belgeler hazırlanarak yollanır. Geleneksel girişimci programına yapılan başvuru en geç 45 gün içinde değerlendirmeye alınarak sonuçlandırılır. İleri girişimci programında ise 45 gün içinde ön değerlendirme yapılır. Ön değerlendirme sonucu onay alınırsa asıl değerlendirme için belgeler kurula yollanır. Kurulda da onay çıkarsa başvuru sahibine bildirilir. Değerlendirme sonucu onay, ret ya da revizyon kararı alınmış olabilir. Revizyon kararı alınmış ise işletmeden eksikleri tamamlaması istenir. Gerekli revizyonu yapmayan işletmelerin başvurusu reddedilir. Başvuru onaylandığı takdirde, onayın evrak kaydı yapılır ve işletmenin taahhütnamesi işlenir. Kayıtlardan sonra programın başlangıç tarihi belirlenir.

Geleneksel Girişimci Programı Hibe Desteği Miktarı

Geleneksel girişimci programının amacı, işletmelere kuruluş döneminde destek olmak ve istihdam için yararlı olmaktır. Bu program kapsamında hem kuruluş desteği hem de performans desteği adı altında hibe verilir. Yeni yönetmelik değişiklikleri ile hibe desteğinde de birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu program kapsamında kuruluş desteği olarak gerçek kişi statüsündeki işletmelere 5.000, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 10.000 TL hibe verilmektedir.

Program süreci içinde türünü değiştiren işletmeler için herhangi bir hibe miktarı değişimi olmamaktadır. Performans desteği olarak verilen hibe desteği belirlenirken biraz daha farklı bir yol izlenir. Bu destek için Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki personeller için tahakkuk eden prim günlerinin toplamı dikkate alınır. Performans desteği 2 yıl boyunca verilir ve her bir dönem, bir yılı kapsar. Birinci performans döneminde 180-539 prim sayısı için 5.000 TL, 540-1079 prim sayısı için 10.000, 1080 ve üzeri prim sayısı için 20.000 TL geri ödemesiz hibe desteği verilmektedir.

İkinci dönem performans desteği olarak ise 360-1079 prim sayısı toplamı için 5.000, 1080-1439 prim sayısı toplamı için 15.000, 1440 ve üzeri prim sayısı toplamı için 20.000 geri ödemesiz hibe verilmektedir. Bu rakamlar doğrultusunda verilebilecek olan en fazla hibe miktarı 40.000 olmaktadır. İşletme için destek başvurusunda bulunan kişiler genç, kadın, engelli, şehit veya gazi yakını ise yönetmelikte yapılan düzenleme ile her bir dönem için 5.000 TL ekstra hibe verilmektedir. Böylece maksimum hibe desteği 50.000 TL olmaktadır.

İleri Girişimci Programı Hibe Desteği Ne Kadardır?

İleri girişimci programında kuruluş, performans, makine, teçhizat, yazılım giderleri ve mentörlük, danışmanlık, işletme koçluğu için destek verilmektedir. Kuruluş ve performans desteği olarak geleneksel girişimci programı ile aynı koşullar geçerlidir. Bu koşullar ile en fazla 40.000 TL hibe alınabilmektedir ve genç, kadın, engelli, şehit veya gazi olan kişiler için her bir dönemde ekstra 5.000 TL hibe sağlanabilir. Yani toplamda maksimum 50.000 TL hibe imkanı sunulur. Bu programda, işletmenin bir yıl boyunca almış olduğu makine, teçhizat ve yazılım programları için 100.000 TL hibe desteği sağlanır. İşletme orta teknoloji seviyesinde faaliyet gösteriyor ise hibe miktarı 200.000, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteriyor ise 300.00 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Makine, teçhizat ve yazılım için verilen hibe desteği oranı %75’dir. Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu kapsamında verilen hibe desteği ise 10.000 TL’dir ve destek oranı %75’dir.

İŞGEM/TEKMER Programındaki Hibe Düzenlemesi

Yeni yönetmelik değişikliği ile birlikte İŞGEM/TEKMER programı kapsamında ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası ile iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık gibi konularda destek sağlanır. Bu programdan mobilya ve donanımlar için 300 bin TL geri ödemesiz hibe desteği alınabilmektedir. Makine, teçhizat ve yazılım giderlerini karşılamak için 500 bin TL hibe ve aynı zamanda 1 milyon TL geri ödemeli kredi verilir. Personel giderleri için 1 milyon TL ve eğitim, danışmanlık, organizasyon, tanıtım giderleri için 1 milyon TL geri ödemesiz hibe verilir. Destekleme oranı olarak %75 baz alınır.

İş planı ödülü ile yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim alan öğrencilere maddi bir destek sağlanır. İş planları ile ilk üçe giren öğrenciler, kendi işletmelerini kurmuş olma şartı ile bir miktar ödülün sahibi olur. KOSGEB tarafından birinciye 25.000, ikinciye 20.000, üçüncüye 15.000 TL para ödülü verilir. KOSGEB’in vermiş olduğu her türlü destek için Ankara danışmanlık yardımı alınabilir. Yeni yönetmelikle birlikte hibe desteği düzenlenmiş olup işletmelerin kuruluşu, gelişimi ve devamlılığı için destek amaçlı verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.