• +90 542 408 0 850
  • hibevetesvik@gmail.com
  • Samsun, Türkiye
Yatırım Teşvik Belgesi
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teşvik Belgesi sistemi ile ülkemizin stratejik yatırımlar için ara mallara olan bağımlılığı azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Yatırım teşvik belgesi devlet tarafından sağlanan çeşitli destekleri ve muafiyetler den yararlanmak amacıyla işletmelerin fayda sağladığı destek programıdır.

Yatırım Teşvik sistemi Türkiye’yi 6 ana bölgeye ayırmıştır. Desteklerden faydalanmak için yatırımcıların asgari sabit yatırım tutarına ulaşmaları gerekmektedir.

Yatırım Teşvik belgesi ile yapılan olan asgari sabit yatırım tutarı

  1. ve 2. Bölgelerde  3 Milyon TL

3, 4, 5. ve 6. Bölgelerde 1.5 Milyon TL

Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL dir.

Yatırım teşvik Belgesi bölgeleri

1.Bölgeden 6. Bölgeye giderken işletmelerin faydalanacağı destek unsurlarının oranları ve süreleri artmaktadır.

Bölgelere Göre Teşvik Unsurları

Yatırım Teşvik Belgesi 4 ana grupta değerlendirilebilir.

Genel Teşvik Uygulaması

Bölgesel Teşvik Uygulaması                             

Öncelikli Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

Yatırım Teşvik desteği kapsamında;

Makine ve Teçhizat (Yerli Makine ve Teçhizatlar, İthal Makine ve Teçhizatlar)

Bina-İnşaat harcamaları (Ana bina ve Tesisleri, İdari Binalar, diğer Bina İnşaat Harcamaları)

Arazi – Arsa

Diğer Harcamalar (Etüt ve proje giderleri… vs ) yararlanılır.

Genel Teşvik kapsamında;

  1. ve 2. bölgede faaliyet gösteren işletmeler KDV istisnası ve Gümrük vergisi Muafiyetinden yararlanabilirler.

Bölgesel teşviklerde yararlanabilecek destekler;

KDV istisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. İmalat ve turizm sektöründe belge kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları, 31/12/2025 tarihine kadar KDV istisnasından yararlandırılabilir.

Gümrük vergisi muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. *

*29/6/2021 tarihinden itibaren yapılan başvurulara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizatlar için, 3305 Sayılı Kararın EK-8’inde belirtilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaz. Söz konusu makine ve teçhizatlar kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez.

Vergi indirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

Sigorta primi işveren hissesi desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır. Stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

Sigorta primi işçi hissesi desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

Faiz veya kâr payı desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlıkça karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

Yatırım yeri tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir

KDV iadesi: 500 Milyon TL ve üzerinde ki Stratejik Yatırımlarda gerçekleşen

Bina-inşaat harcamalarında tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Yatırım Teşvik Belgesinden;

Şahıs şirketleri

LTD, A.Ş (tüzel kişilikler)

Kamu kurum ve kuruluşları

Dernek ve vakıflar

Adi ortaklıklar

Sermaye şirketleri

Kooperatifler

Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları

İş ortaklıkları

Merkezi yurt dışında bulunan yabancı şirketlerin yurt içindeki şubeleri

Yabancı sermayeli yatırımlar ile kurulacak olan anonim ve limited şirketler ve bu şirketlerin şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesinden faydalanabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.